Tin Việt Nam

Hà Nội giảm 1 đại biểu Quốc hội do Trung ương giới thiệu – Trang tin Doanh nhân Thế giới

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Văn bản số 873/UBTVQH14-CTĐB về việc điều chỉnh cơ cấu đại biểu Quốc hội khóa XV trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, số đại biểu do địa phương giới thiệu gồm 17 đại biểu; số đại biểu do Trung ương giới thiệu gồm 12 đại biểu.

Như vậy, thành phố Hà Nội giảm 1 đại biểu do Trung ương giới thiệu; tăng 1 đại biểu do địa phương giới thiệu so với trước đây. Tổng số đại biểu Quốc hội khóa XV được ấn định vẫn là 29 đại biểu.

Ngày 16/4, Hội nghị hiệp thương lần thứ ba của TP Hà Nội đã thống nhất số lượng người để lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV là 36 người.

Hà Nội giảm 1 đại biểu Quốc hội do Trung ương giới thiệu - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Lan Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, UVBTV Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội kết luận Hội nghị

Theo báo cáo của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, trong tổng số 72 người ứng cử đại biểu Quốc hội có:

– 21 người nộp đơn xin rút (20 người nộp đơn xin rút, 1 người đã nộp đơn xin dừng ứng cử);

– 11 người có tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đạt dưới 50%;

– 1 người bị cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội bắt;

– 39 người sẽ tiến hành hiệp thương để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội. Trong số 39 người có 1 người có tỉ lệ tín nhiệm nơi công tác dưới 50%.

Hội nghị sau đó thống nhất số lượng người để lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV là 36 người.

Hội nghị biểu quyết:

– Không đưa vào danh sách 21 người có đơn xin rút ứng cử viên đại biểu quốc hội khóa XV: 82/82 đại biểu nhất trí (100%).

– Không đưa vào danh sách 01 người có tín nhiệm nơi công tác dưới 50%: 82/82 đại biểu nhất trí (100%).

– Danh sách 36 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV: Trong số 36 người có 33 người đạt tỉ lệ 100%, 2 người đạt tỷ lệ 98,78%, 1 người đạt tỉ lệ 97,56%.

– 02 người không đưa vào danh sách có tỉ lệ biểu quyết là: 71/82 đại biểu = 86,58% và 65/82 đại biểu = 79,26%.

Sau Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội sẽ gửi biên bản hội nghị và danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội tới Hội đồng bầu cử Quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy ban bầu cử Thành phố, đồng thời phối hợp với các đơn vị, địa phương, tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử cho những người ứng cử.


(Theo http://doanhnhanthegioi.biz/)

Related Articles

Close
Close