Năm bài toán logic ít người giải đúng

11

Bạn cần vận dụng khả năng tính toán, tư duy logic để tìm ra quy luật và điền số còn thiếu vào dấu hỏi chấm trong một phút.

(Theo VnExpress)