Kiểm tra hiểu biết bản đồ quốc gia

12

Dựa vào kiến thức địa lý thế giới, liệu bạn có thể nhận ra hình vẽ màu cam hay tím là bản đồ của quốc gia nào?

(Theo VnExpress)