Du lịch

Ẩm thực Huế sẽ là di sản văn hóa phi vật thể? – Trang tin Doanh nhân Thế giới(SGTTO) – Vừa qua, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành kế hoạch số 227/KH-UBND xây dựng hồ sơ khoa học ẩm thực Huế để đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Món ngon ở Huế. Ảnh: Gonatour

Theo Sở Văn hóa Thông tin Thừa Thiên Huế, việc xây dựng hồ sơ khoa học ẩm thực Huế nhằm tôn vinh, khẳng định giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học và vai trò của di sản ẩm thực Huế đối với đời sống cộng đồng đương đại. Từ đó, triển khai các giải pháp bảo tồn, phát huy, khai thác hiệu quả ẩm thực Huế gắn với các hoạt động quảng bá di sản, văn hóa, du lịch của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Xây dựng hồ sơ di sản ẩm thực Huế góp phần thực hiện nghị quyết 54-NQ/TW ngày 10-12-2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với mục tiêu xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế, với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường.

Việc xây dựng hồ sơ khoa học ẩm thực Huế sẽ được triển khai trên địa bàn 9 huyện, thị xã, thành phố Huế với thời gian thực hiện dự kiến từ tháng 11-2020 đến tháng 7-2021 sẽ hoàn chỉnh, trình Cục Di sản Văn hóa, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.

Quỳnh Châu

(Theo Sài Gòn Tiếp Thị))
(Theo http://doanhnhanthegioi.biz)

Related Articles

Close
Close